Integritetspolicy - Feriepartner Danmark

I denna integritetspolicy kan du läsa om hur Feriepartner Danmark samlar in, behandlar och sparar dina personuppgifter när du har kontakt med oss och använder våra tjänster, oavsett om du besöker vår webbplats, har en kundrelation till oss eller har hyrt ut via Feriepartner Danmark.

1. Vilka är Feriepartner Danmark
Feriepartner Danmark är en del av EDC-koncernen och har samarbetskontrakt med en rad oberoende Feriepartner-kontor, som antingen drivs av en enskild firma, ett företag eller av en lokal turistbyrå/förening (kollektivt ”Feriepartner”). Det är den enskilda Feriepartner-verksamheten som är personuppgiftsansvarig när du är i kontakt med Feriepartner.

Feriepartners webbplats (feriepartner.se) drivs av:

Feriepartner Danmark A/S (CVR-nr 11167780)
Mynstersvej 5, 1827 Frederiksberg C, Danmark
Telefon: +45 33 26 77 77
E-post: info@feriepartner.dk

2. Dina personuppgifter
Vi registrerar dina personuppgifter i syfte att uppfylla våra avtal med dig, dvs. för att kunna tillhandahålla den service och de tjänster som du väljer att ta del av från oss eller i samband med vår marknadsföring. Detta gäller oavsett om uppgifterna har samlats in på vår webbplats (feriepartner.dk) eller hos något av våra Feriepartner-kontor.

Vi samlar endast in de allmänna uppgifter som behövs för att du ska få en professionell och korrekt behandling eller som är nödvändigt för att optimera vår hemsida och våra tjänster i övrigt, inklusive vår marknadsföring. Vi samlar generellt inte in några känsliga personuppgifter.

Vi samlar endast in dina kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress etc.) när du frivilligt tillhandahåller dessa uppgifter till Feriepartner. Detta kan till exempel ske i samband med att du vill hyra eller hyra ut ett fritidshus via Feriepartner, anmäla dig till våra nyhetsbrev, beställa en katalog, delta i en av våra tävlingar, en kundundersökning eller köpa våra tjänster i övrigt.

När du hyr ut en semesterbostad via Feriepartner har vi behov av ytterligare upplysningar, såsom dina kontouppgifter. I samband med detta kommer du att få mer information om vår behandling av personuppgifter i dessa situationer.

Vi sparar de insamlade personuppgifterna så länge det är nödvändigt för att Feriepartner ska kunna leverera den aktuella tjänsten och de relevanta tjänsterna och med förbehåll för gällande begränsningsregler i Danmark.

Feriepartner delar inte med sig av dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke. Dock kan Feriepartner dela med sig av dina uppgifter till företag som är anslutna till Feriepartner, eller till externa IT-leverantörer (databehandlare) jfr nedan, i den utsträckning detta är relevant för att vi ska kunna vårda vår relation och vårt samarbete med dig. Utöver detta kan vi komma att avslöja dina personuppgifter till myndigheter om så krävs enligt lag.

Feriepartner använder externa leverantörer av IT-tjänster som kommer att ha tillgång till och behandla dina personuppgifter på uppdrag av Feriepartner. Feriepartner använder exempelvis externa IT-leverantörer för att skicka ut våra nyhetsbrev. Om en extern leverantör behandlar dina personuppgifter utanför EU/EES kommer detta att göras i enlighet med GDPR, inklusive exempelvis EU-US Privacy Shield-ramverket eller EU-kommisionens standardavtalsklausuler. Om du vill veta mer om detta är du välkommen att kontakta oss på info@feriepartner.dk.

Feriepartner behandlar dina personuppgifter på en av följande grunder: (1) du har gett ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål (GDPR art. 6, stycke 1, punkt a), (2) för ingående eller fullgörande av ditt avtal med Feriepartner (GDPR art. 6, stycke 1, punkt b), (3) för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Feriepartner (GDPR art. 6, stycke 1 punkt c) och/eller (4) av hänsyn till Feriepartners berättigade intressen, se de syften som beskrivits ovan (GDPR art. 6, stycke 1, punkt f). Det kan dessutom gälla situationer där Feriepartner behandlar personuppgifter av hänsyn till en tredje parts berättigade intressen i samband med de syften som beskrivits ovan, om inte hänsyn till kundens intressen väger tyngre (GDPR art. 6, stycke 1, punkt f).

Du kan när som helst begära att få information om de uppgifter som Feriepartner behandlar om dig genom att kontakta oss via info@feriepartner.dk.

3. Cookies
Cookies hjälper oss att ge dig bästa möjliga upplevelse på sidan. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies på vår webbplats, här.

4. Skydd av personuppgifter
På Feriepartner tar vi IT-säkerhet och datasäkerhet på stort allvar. Därför utvärderar vi kontinuerligt vår IT- och datasäkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter alltid hålls konfidentiella på ett säkert sätt hos Feriepartner.

5. Kontakt och rättigheter
Om du har frågor kring denna integritetspolicy eller vår webbplats, är du välkommen att kontakta oss via mejl: info@feriepartner.dk.

Enligt sekretessreglerna har du rätt till information om vår behandling av uppgifter om dig. Dessutom har du i vissa fall också har rätt till att göra invändningar eller begära rättelser, begränsad behandling, borttagning eller dataportabilitet. För att använda dina rättigheter, ska du kontakta oss via mejl: info@feriepartner.dk.

Du kan läsa mer om dina rättigheter på www.datatilsynet.dk. Du har också rätt att lämna in ett klagomål hos Datatilsynet om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar kontaktuppgifter till Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Vi kan komma att löpande ändra denna sekretesspolicy och förbehåller oss denna rätt eftersom vi alltid vill försäkra oss om att vi uppfyller kraven för korrekt behandling av dina personuppgifter.

Uppdaterat av Feriepartner Danmark A/S, augusti 2021.

Stäng