I trygga händer

Boka tryggt din stuga via Feriepartner. Du kan hyra stuga i de flesta delarna av Danmark. Feriepartner är Danmarks största kedja av självständiga semesterhuskontor. Du kommer att märka att priserna är attraktiva och säkerheten är på topp.

Lokala Feriepartner-kontor

De lokala semesterhuskontoren har många års erfarenhet av att hyra ut stugor. Medarbetarna känner till stugorna i området som förmedlas och kan ge dig råd så att du hittar precis den stugan som passar dina behov.

Feriepartners målsättning är att du ska få:

  • Kompetent rådgivning när du ska välja stuga
  • Effektiv service – från det att du beställer din semester till den är slut
  • Snabb hjälp, vid behov

Säkerhet genom Gouda Rejseforsikring

I samarbete med Gouda Rejseforsikring erbjuder Feriepartner dig ett Tryghed Inklusiv (trygghetsgaranti)-paket när du hyr en stuga. Försäkringen garanterar återbetalning av hyran om du blir sjuk, skadar dig eller om du blir arbetslös av anledningar som du inte själv kan kontrollera. Tryghed Inklusiv (trygghetsgarantin) täcker dessutom om du blir tvungen att avbryta semstern eller om du råkar förstöra någonting i stugan.

Trygghet med semesterhusuthyrarnas branschförening

Feriepartner är medlem i Feriehusudlejernes Brancheforening (semesterhusuthyrarnas branschförening). Det är din försäkran om att du hyr stuga genom ett kontor som följer gällande regler och lagar. Feriepartner är också anslutet till överklagandenämnden för semesterhus (Ankenævnet for feriehuse) som behandlar fall som rör uthyrning i Danmark.

Läs mer om semesterhusuthyrarnas branschförening

Om du inte är nöjd med din hyra av en stuga

Är du inte nöjd med din hyra av en stuga i Feriepartner ska du först vända dig till det Feriepartner-kontor som har hyrt ut stugan. I de flesta fall hittar vi en lösning som alla parter är nöjda med.

Vid de tillfällen då det inte finns någon lösning kan du lämna ett klagomål till överklagandenämnden för uthyrning av semesterhus eller via EU:s klagomålsplattform.

Stäng