Vad täcker försäkringen inte?

När du hyr ut din stuga används den självklart mera änn om det endast är det dig själv, som använder den.
Därför vill slitage förekomma på inventariet, vilket våran försäkring inte täcker.

Det betraktas också som normalt slitage om i loppet av en säsong går sönder et t par glas och bestick och således täcker inte försäkringen skador på mindre objekt.

Det är dessutom ditt eget ansvar,som uthyrare att ha en tjuveriförsäkring till din stuga.

Läs också Gjensidiges IPID-ark och få ett snabbt överblick över innehållet i Tryghed+ försäkringen här.

Behöver du hjälp?

Stäng